Profesní profil Dr. Petra Bitnara

Můj profilPetr Bitnar vystudoval obor fyzioterapie na Lékařské fakultě UK v Praze (magisterská promoce v roce 2007) a v současné době pracuje jako odborný fyzioterapeut na Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství ve FN Motol pod vedením prof. Pavla Koláře a jako vysokoškolský pedagog na 2. Lékařské fakultě FN Motol. Přednáší studentům fyzioterapie a medicíny, spolupracuje na řadě výzkumů (vztah pohybového systému k poruchám trávicího traktu – např. poruchy polykání, poruchy jícnových svěračů, inkontinence a poruchy pánevního dna, význam bránice apod.), je spoluautorem nejobsáhlejší doposud vyšlé knihy o rehabilitaci, přednáší na kongresech, pořádá kurzy a semináře.

Studium
Absolvoval vysokoškolské magisterské studium fyzioterapie na 2. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Rigorosní práce : Bránice v roli dolního jícnového svěrače 2018, Titul PhDr. v oboru kinantropologie na katedře fyzioterapie FTVS UK.

Přednášková činnost
Aktivní přednášková účast na řadě tuzemských i mezinárodních konferencích a kongresech, například:

 • International society of musician physiotherapy – třetí mezinárodní kongres, Milano 2009
 • International society of electromyography and kinesiology, Aalborg/Dánsko 2010
 • International society of desease of esophageus, Kagoshima /Japan 2010
 • European respiratory society congress, přednáška: Assessment of diaphragm function in GERD patients: lung function testing and extended esophageal manometry, Barcelona 2010
 • Kongres myoskeletální medicíny na Homolce 2011
 • 11 th´ OESO World Conference on disease of the esophagus – Como, přednáška: Crural diaphragm Function Monitoring in the Lower Esophageal Sphincter Area, Italy 2012
 • Kongres společnosti pro myoskeletální medicínu – Jandův den, přednáška: Mobilizace oční bulvy, Praha 2012
 • XXI. Kongres české lékařské společnosti, přednáška deformity hrudníku a jejich vliv na plicní funkce, Jáchymov 2012
 • 1. Spinální kongres, přednáška: Poruchy polykání a spasmus horního jícnového svěrače u vertebropatií, Brno 2012
 • 20. Kongres české a slovenské gastroenterologické společnosti, přednáška: Bolesti břicha z pohledu fyzioterapie, Brno 2012
 • ERS (European respiratory society congress) Congress, přednáška: Chest deformities, Barcelona 2013
 • DNS Scientific Conference, přednáška: Viscero-somatic relationships, Chicago, USA 2013
 • Kongres společnosti pro myoskeletální medicínu – Jandův den, přednáška: Deformity hrudníku v dětském věku, Praha 2013
 • Poruchy dechového stereotypu, přednáška: Vliv kongenitální dysplázie hrudníku na respirační funkce a stereotyp dýchání, ČLS JEP, Praha 2013
 • Movement anylysis and its practical application in physiotherapy, přednáška: High resolution esophageal manometry and its use in the objectification of physiotherapy, Olomouc, 2014
 • VIII. Brandýské symposium, přednáška: Trojí funkce bránice v obraze jícnové high resolution manometrii, Brandýs nad Orlicí, 2014
 • Motilitní akademie, přednáška: Manometrické sledování posturálních změn, Plzeň 2014
 • Motilitní akademie 2, přednáška: Fyzioterapeutické možnosti v léčbě gastroezofagealního refluxu, Plzeň 2014
 • Leg raise effect on pressure in low and upper esophageal sphincter, 13th OESO World Conference, Monte Carlo, Monaco 2015
 • IV. Berounský rehabilitační den, přednáška: Pletenec ramenní a viscerosomatické vztahy, Beroun 2015
 • Jandův den 2015 symposium Myoskeletální společnosti ČLS JEP, přednášky: vzácný případ mononeuropatie , první případ v ČR, 2) Neobvyklý případ viscerálního dráždění a torticolis spastica , Praha 2015
 • Berounský rehabilitační den, přednáška: Syndrom levatoru ani a další funkční poruchy v oblasti pánevního dna, Beroun 2016
 • 14th OESO World Conference, přednáška : Upper esophageal sphincter tonus changes during postural maneuvers , autor : Petr Bitnar , Geneva , Schwitzerland 2018
 • X. Brandýské symposium, přednáška : Pletenec ramenní a viscerosomatické vztahy (Petr Bitnar), Brandýs nad Orlicí , 2018
 • ERS-European respiratory society congress, přednáška: Diaphragm in the role of esophageal sphincter and possibilities of treatment of esophageal reflux disease using physiotherapeutic procedures, Paris 2018
 • Český foniatrický kongres, Možnosti rehabilitace u extraesophageálního refluxu (Petr Bitnar), Praha-Průhonice 2018
 • 13. KONGRES PRIMÁRNÍ PÉČE, Gastroezofagealní reflux – diagnostika a možnosti konzervativní terapie (Petr Bitnar) , Praha 2019

Publikační činnost

 • Rehabilitace v klinické praxi, Pavel Kolář et al., Galén 2010 (hlavní spoluautor)
 • Crural diaphragm Function Monitoring in the Lower Esophageal Sphincter Area: Journal of Clinical Gastroenterology, listed in Index Medicus with an impact factor of 2.938
 • Recognizing and Treating Breathing Disorders (USA učebnice): A Multidisciplinary Approach, Elsevier, USA 2013, (spoluautor) (USA učebnice)
 • Rehabilitace, moderní přístup v léčbě syndromu solitárního rektálního vředu, časopis: Gastroenterologie a hepatologie, 2014, ISSN 1804 -803x
 • Clinical rehabilitation, Pavel Kolář et al., Rehaps 2013 (hlavní spoluautor)
 • Clinical rehabilitation, Pavel Kolář et al., Vydání v korejském jazyce , Rehaps 2019 (hlavní spoluautor)
 • kniha: Bolest a regenerace, Höschl et Rokyta, kapitola: Viscerální rehabilitace (Petr Bitnar) Axonite, Praha 2016, ISBN:978-80-88046-03-5
 • Journal of Bodywork & Movement Therapies, Leg raise increases pressure in lower and upper esophageal sphincter among patients with gastroesophageal reflux disease Article reference: YJBMT1294 Journal of Bodywork & Movement Therapies, First Autor: Petr Bitnar
 • kniha: Dětská pneumologie, Petr Koťátko; Petr Pohunek; Jana Tuková , kapitola: Rehabilitace u gastroesofageální refluxní choroby jícnu (Petr Bitnar, Jan Šulc), Mladá Fronta, Praha 2018 ISBN: 978-80-204-4912-2 .
 • kniha: Dětská proktologie pro praxi Autor: Richard Škába, Kapitola : Rehabilitace u funkčních poruch dolního trávicího traktu (Autoři : Petr Bitnar, Pavel Kolář, Markéta Gáboríková), Mladá fronta, Praha 2019 ISBN: 978-80-204-5514-7
 • Umění fyzioterapie (odborný časopis): článek: Petr Bitnar – Bolesti břicha v dětském věku, 2019
 • Umění fyzioterapie (odborný časopis): článek: Petr Bitnar – Bolesti hlavy a vybrané ne zcela typické trigger pointy, 2020

Odborné stáže a kurzy v zahraničí

 

 • Tříměsíční stáž v Saint Luke episcopal hospital, Texas Mecical center, Houston, Texas, U.S.A
 • Stáž a workshop na klinice Active Wellness chiropractic and rehabilitation, Johnston, Iowa, U.S.A.
 • Kurz: viscerální rehabilitace, Petr Bitnar (autor a lektor), Los Angeles USA, Chicago USA 2016
 • Kurzy a stáž : kurz viscerální rehabilitace a kurz komplexní terapie trigger pointů Petr Bitnar (autor, lektor); Taiwan institute for fascia researh (TIFAR). Taichung, Taiwan 2017, 2018, 2019
 • Kurz : Viscerosomatické vztahy, Petr Bitnar (autor, lektor), University of Mangalore, Indie 2018
 • Kurz: Visceral rehabilitation , Petr Bitnar (autor, lektor), Santiago Chile, Chile 2018
 • Kurz: Visceral Yoga, Petr Bitnar a Martina Ježková (autoři a lektoři) , Denver, Colorado , U.S.A. 2019

 

 • Řádně obhájené diplomové a bakalářské práce jejichž jsem byl vedoucím:

 

 • Autor práce: Eva SenohrábkováNázev práce: Možnosti fyzioterapie v ovlivnění stresové inkontinence u ženRok obhajoby: 2009Vedoucí bakalářské práce: Petr Bitnar
 • Autor práce: Radka HuvarováNázev práce: Ucelený přehled léčby idiopatické skoliózy – Rešeršní práce a praktická částRok obhajoby: 2009Vedoucí bakalářské práce: Petr Bitnar
 • Autor práce: Kateřina Roubalová, Bc.Název práce: Psychosomatické souvislosti u funkčních poruch horní části trávicího traktu a jejich význam pro léčebnou rehabilitaciRok obhajoby: 2009Vedoucí diplomové práce: Petr Bitnar
 • Autor práce: Bc. Olga KomínováNázev práce: Posouzení a zařazení Priessnitz walking mezi ohybové aktivity seniorů z hlediska bezpečnosti, adherence a podpory tělesné zdatnostiRok obhajoby: 2009
 • Autor práce: Pavlína MatějčkováJméno vedoucího práce : Petr BitnarRok obhajoby: 2010Název práce : Vliv poruchy tělesného schématu u skoliotiků
 • Jméno autora práce: Marie KeilováJméno vedoucího práce : Petr BitnarRok obhajoby: 2010Název práce : Poruchy disku temporomandibulárního kloubuBC
 • Jméno autora práce: Marcela WadowskáJméno vedoucího práce : Petr BitnarRok obhajoby: 2010Název práce : Mimokloubní projevy morbus Bechtěrev a jejich terapieBC
 • Jméno autora práce: Šmídová Hana, BcJméno vedoucího práce : Petr BitnarRok obhajoby: 2010Název práce : VLIV KOLOSTOMIE NA POHYBOVÝ APARÁT

  DP

 • Jméno autora práce: Daniela GregováJméno vedoucího práce : Petr BitnarRok obhajoby: 2011Název práce : Dysfágia při poruche horného zvierača pažeráku u pacientov po mozgovej príhodBC
 • Jméno autora práce: Bc. Barbora PočtováJméno vedoucího práce : Petr BitnarRočník autora: 2. Roč. NMgrRok obhajoby: 2011Název práce : Změny posturality po operaci dle Nusse

  DP

 • Jméno autora práce: Bc. Daniel ZbuzekJméno vedoucího práce : Petr BitnarRočník autora: 2. Roč. NMgrRok obhajoby: 2011

  Název práce : Sledování posturálních a respiračních funkcí u pacientů s vrozenou deformitou hrudníku (pectus carinatum)

  DP

 • Jméno autora práce: Bc. Jana SvobodováJméno vedoucího práce : Petr BitnarRočník autora: 2. Roč. NMgrRok obhajoby: 2011

  Název práce : Sledování respiračních funkcí po operaci hrudního koše dle Nusse

  DP

 • Autor práce: Krulík Jan, Bc.Název práce:POROVNÁNÍ FYZIKÁLNÍ TERAPIE TRIGGER POINTS V HORNÍ PORCI MUSCULUS TRAPEZIUS POMOCÍ ULTRASONOTERAPIE A FOTOTERAPIE LASEREDP
 • Jméno autora práce: Bc. Daniela GregováJméno vedoucího práce : Petr BitnarRočník autora: 2. Roč. NMgrRok obhajoby: 2013

  Název práce : Manometria a jej využitie u pacientov s diagnózou globus faryngeus

  DP

 • Autor práce: Bc. Marie keilovávedoucí práce : Petr BitnarRočník autora: 2. Roč. NMgrRok obhajoby: 2013

  Název práce : Léčba inkontinence stolice pomocí PC biofeedbacku

  DP

 • Jméno autora práce: Lucie ČervenkováJméno vedoucího práce : Petr BitnarRočník autora: 3. Bc.Rok obhajoby: 2013

  Název práce : Využití prvků klasického tance ve fyzioterapii

  BC

 • Jméno autora práce: Kateřina NovákováJméno vedoucího práce : Petr BitnarRočník autora: 3. Bc.Rok obhajoby: 2014

  Název práce : FYZIOTERAPEUTICKÁ INTERVENCE PŘI LÉČBĚ DYSARTRIE PO

  CÉVNÍ MOZKOVÉ PŘÍHODĚ

  BC

 • Jméno autora práce: Bc. Barbora VeličkováJméno vedoucího práce : Petr BitnarRočník autora: 2. NMgr.Rok obhajoby: 2015

  Název práce : Bránice v roli zevního jícnového svěrače; spirometricko-manometrická studie

  DP

 • Jméno autora práce: Bc. Michaela HavlováJméno vedoucího práce : Petr BitnarRočník autora: 2. NMgr.Rok obhajoby: 2015

  Název práce : Vliv kinesiotapingu na posturální řízení stoje

  DP

 • Jméno autora práce: Bc. Jitka DařinováJméno vedoucího práce : Petr BitnarRočník autora: 2. NMgr.Rok obhajoby: 2015

  Název práce : Vliv změny posturální stability na sílu respiračních svalů

  Typ práce: rešeršní-experimentální

  DP

 • Jméno autora práce: Bc. Anna LisováJméno vedoucího práce : Petr BitnarRočník autora: 2. NMgr.Rok obhajoby: 2015

  Název práce : Změny aktivity respiračních svalů ve vodním prostředí – spirometrická studie

  DP

 • Jméno autora práce: Bc. Marek ObešloJméno vedoucího práce : Petr BitnarRočník autora: 2. NMgr.Rok obhajoby: 2015

  Název práce : Femoroacetabulární impingement u stolních tenistů

  Typ práce: rešeršní-experimentální

  DP

 • Jméno autora práce: Kateřina BeranováJméno vedoucího práce : Petr BitnarRočník autora: 3. BcRok obhajoby: 2016

  Název práce : Myofasciální bolesti hlavy

  BC

 • Jméno autora práce: Josef MartínekJméno vedoucího práce : Petr BitnarRočník autora: 3. BcRok obhajoby: 2016

  Název práce : Reflexní účinek manipulační léčby na krevní tlak

  BC

 • Jméno autora práce: Lukáš KrejčíJméno vedoucího práce : Petr BitnarRočník autora: 3. BcRok obhajoby: 2017

  Název práce : Fokální dystonie u muzikantů

  BC

 • Jméno autora práce: Žaneta AdamíkováJméno vedoucího práce : Petr BitnarRočník autora: 3. BcRok obhajoby: 2017

  Název práce : Pohybová terapie v ústavní léčbě závislostí

  BC

 • Jméno autora práce: Veronika DolanskáJméno vedoucího práce : Petr BitnarRočník autora: 3. BcRok obhajoby: 2017

  Název práce : Psychomotorický vývoj dětí předškolního věku se sluchovým postižením – možnosti fyzioterapeutické intervenc

  BC

 • Jméno autora práce: Tobolková DominikaJméno vedoucího práce : Petr BitnarRočník autora: 3. BcRok obhajoby: 2018

  Název práce : Pohybové možnosti u jedinců s dyslexií

  BC

 • Jméno autora práce: Prokop HavrdaJméno vedoucího práce : Petr BitnarRočník autora: 3. BcRok obhajoby: 2018

  Název práce : Změna tvaru nožní klenby u hemodialyzovaných pacientů

  BC

 • Jméno autora práce: Kateřina BeranováJméno vedoucího práce : Petr BitnarRočník autora: 1. NMgrRok obhajoby: 2018

  Název práce : Sledování aktivity dolního jícnového svěrače u zdravých jedinců v různých posturálních pozicích

  DP

 • Jméno autora práce: Martin DvořáčekJméno vedoucího práce : Petr BitnarRočník autora: 2. NMgrRok obhajoby: 2018

  Název práce : FYZIOTERAPIE JAKO PROSTŘEDEK ZVÝŠENÍ ADHERENCE K TERAPII CPAP U PACIENTŮ SE SYNDROMEM OBSTRUKČNÍ SPÁNKOVÉ APNOE

  DP

 • Jméno autora práce: Petra VackováJméno vedoucího práce : Petr BitnarRočník autora: 3. BcRok obhajoby: 2018

  Název práce : Okohybné svaly a fyzioterapie – klinický význam a možnosti ovlivnění okohybných svalů

  BC

 • Autor práce Tomáš KvasničkaNázev práce Vliv akra dolní končetiny na posturu a axiální systémBCFyzioterapie

  Akademický rok 2019

  Autor práce

 

 
 
Všechna práva vyhrazena © Rehabilitace Bitnar 2022 Kladno
IT servis a tvorba WWW J-works.cz