METODY A POSTUPY

Používáme osvědčené a nejúčinnější postupy a metody manuální medicíny (podle prof. Lewita, prof. Koláře, prof. Vojty, doc. Rychlíkové, Mojžíšové aj.), které rozvíjíme o vlastní několikaleté zkušenosti a aktivní výzkum probíhající na FN MOTOL a 2. Lékařské fakultě.

Do těchto postupů patří:

  • Techniky měkkých tkání
    Uvolňování svalových spazmů, fascií a kůže.
  • Mobilizace kloubních blokád
  • Reflexní techniky
  • Metody na bázi vývojové kineziologie
  • Terapie aktivací hlubokého stabilizačního systému páteře a další techniky na neurofyziologickém podkladě
    Senzomotorika, PNF, Klappovo lezení aj.
  • Naší specializací je komplexní viscerální rehabilitace, zahrnující metody přímého a reflexního působení na funkční poruchy vnitřních orgánů.
 
 
Všechna práva vyhrazena © Rehabilitace Bitnar 2024 Kladno
IT servis a tvorba WWW J-works.cz