Profesní profil Dr. Petra Bitnara

Můj profilPetr Bitnar vystudoval obor fyzioterapie na Lékařské fakultě UK v Praze (magisterská promoce v roce 2007) a v současné době pracuje jako odborný fyzioterapeut na Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství ve FN Motol pod vedením prof. Pavla Koláře a jako vysokoškolský pedagog na 2. Lékařské fakultě FN Motol. Přednáší studentům fyzioterapie a medicíny, spolupracuje na řadě výzkumů (vztah pohybového systému k poruchám trávicího traktu – např. poruchy polykání, poruchy jícnových svěračů, inkontinence a poruchy pánevního dna, význam bránice apod.), je spoluautorem nejobsáhlejší doposud vyšlé knihy o rehabilitaci, přednáší na kongresech, pořádá kurzy a semináře.

Studium
Absolvoval vysokoškolské magisterské studium fyzioterapie na 2. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Přednášková činnost
Aktivní přednášková účast na řadě tuzemských i mezinárodních konferencích a kongresech, například:

 • International society of musician physiotherapy – třetí mezinárodní kongres, Milano 2009
 • International society of electromyography and kinesiology, Aalborg/Dánsko 2010
 • International society of desease of esophageus, Kagoshima /Japan 2010
 • European respiratory society congress, přednáška:  Assessment of diaphragm function in GERD patients: lung function  testing and extended esophageal manometry, Barcelona 2010
 • Kongres myoskeletální medicíny na Homolce 2011
 • 11 th´ OESO World Conference on disease of the esophagus – Como,  přednáška: Crural diaphragm Function Monitoring in the Lower Esophageal Sphincter Area, Italy 2012
 • Kongres společnosti pro myoskeletální medicínu – Jandův den, přednáška: Mobilizace oční bulvy, Praha 2012
 • XXI. Kongres české lékařské společnosti, přednáška deformity hrudníku a jejich vliv na plicní funkce, Jáchymov 2012
 • 1. Spinální kongres, přednáška:  Poruchy polykání a spasmus horního jícnového svěrače u vertebropatií, Brno 2012
 • 20. Kongres české a slovenské gastroenterologické společnosti, přednáška: Bolesti břicha z pohledu fyzioterapie, Brno 2012
 • ERS (European respiratory society congress)  Congress, přednáška: Chest deformities, Barcelona 2013
 • DNS Scientific Conference, přednáška: Viscero-somatic relationships, Chicago, USA 2013
 • Kongres společnosti pro myoskeletální medicínu – Jandův den, přednáška: Deformity hrudníku v dětském věku, Praha 2013
 • Poruchy dechového stereotypu, přednáška: Vliv kongenitální dysplázie hrudníku na respirační funkce a stereotyp dýchání, ČLS JEP, Praha 2013
 • Movement anylysis and its practical application in physiotherapy, přednáška: High resolution esophageal manometry and its use in the objectification of physiotherapy, Olomouc, 2014
 • VIII. Brandýské symposium, přednáška: Trojí funkce bránice v obraze jícnové high resolution manometrii, Brandýs nad Orlicí, 2014
 • Motilitní akademie, přednáška: Manometrické sledování posturálních změn, Plzeň 2014
 • Motilitní akademie 2, přednáška: Fyzioterapeutické možnosti v léčbě gastroezofagealního refluxu, Plzeň 2014
 • Leg raise effect on pressure in low and upper esophageal sphincter,  13th OESO World Conference,  Monte Carlo, Monaco 2015
 • IV. Berounský rehabilitační den, přednáška: Pletenec ramenní a viscerosomatické vztahy, Beroun 2015
 • Jandův den 2015 symposium Myoskeletální společnosti ČLS JEP, přednášky: vzácný případ mononeuropatie , první případ v ČR,  2) Neobvyklý případ viscerálního dráždění a torticolis spastica , Praha 2015
 • Berounský rehabilitační den, přednáška: Syndrom levatoru ani a další funkční poruchy v oblasti pánevního dna, Beroun 2016

Publikační činnost

 • Rehabilitace v klinické praxi, Pavel Kolář et al., Galén 2010 (hlavní spoluautor)
 • Crural diaphragm Function Monitoring in the Lower Esophageal Sphincter Area: Journal of Clinical Gastroenterology, listed in Index Medicus with an impact factor of 2.938
 • Recognizing and Treating Breathing Disorders (USA učebnice): A Multidisciplinary Approach, Elsevier, USA 2013, (spoluautor) (USA učebnice)
 • Rehabilitace, moderní přístup v léčbě syndromu solitárního rektálního vředu, časopis: Gastroenterologie a hepatologie, 2014, ISSN 1804 -803x
 • Clinical rehabilitation, Pavel Kolář et al., Rehaps 2013 (hlavní spoluautor)
 • kniha: Bolest a regenerace, Höschl et Rokyta, kapitola: Viscerální rehabilitace (Petr Bitnar) Axonite, Praha 2016, ISBN:978-80-88046-03-5
 • Journal of Bodywork & Movement Therapies,  Leg raise increases pressure in lower and upper esophageal sphincter among patients with gastroesophageal reflux disease Article reference: YJBMT1294  Journal of Bodywork & Movement Therapies, First Autor: Petr Bitnar

Odborné stáže a kurzy v zahraničí

 • Tříměsíční stáž v Saint Luke episcopal hospital, Texas Mecical center, Houston, Texas, U.S.A
 • Stáž a workshop na klinice Active Wellness chiropractic and rehabilitation, Johnston, Iowa, U.S.A.
 • Kurz: viscerální rehabilitace, Petr Bitnar (autor a lektor),  Los Angeles USA, Chicago USA 2016

Profesní profil Mgr. Jiřího Willmanna

Vzdělání

2006 – 2009 bakalářský studijní program fyzioterapie FTK UP v Olomouci

2009 – 2011 magisterský studijní program fyzioterapie FTK UP v Olomouci

Pracovní zkušenosti

2009 – 2010 rehabilitační oddělení nemocnice Břeclav

2011 – 2012 physiocenter Kroměříž

2012 – 2014 Santé Praha

2014 –          NZZ GeRI, Praha

2015 –          fyzioterapeut u HC Slavia Praha

Další vzdělání

vyšetření a terapie stabilizačního systému páteře

kurz „A“ Vojtovy metody reflexní lokomoce

senzomotorická stimulace

stabilita v pohybovém systému a hluboký stabilizační systém

problematika funkčních poruch čelistního kloubu

kinesio taping ve fyzioterapii

intenzivní kurz Feldenkraisovy metody „pohybem k sebeuvědomění“

viscerosomatické vztahy – využití v klinické praxi

terapie gastroezofageálního refluxu a jiných poruch jicnu

komplexní přístup v terapii trigger points – globální reciproční inhibice

využití lymfologie v regeneraci
fyzioterapie fasciálních tkání

 

 
 
Všechna práva vyhrazena © Rehabilitace Bitnar 2019 Kladno
IT servis a tvorba WWW J-works.cz